O mnie

Jestem psychologiem, pedagogiem, psychoterapeutą i trenerem. Pracuję w zawodzie od 2004 roku. Warsztat psychoterapeuty doskonalę w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie poddaję swoją pracę superwizji. Jako psycholog kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Ukończone studia, kursy i szkolenia:

Psychologia - specjalizacja: Psychologia kliniczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika – specjalizacja: Poradnictwo pedagogiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- Podyplomowe Studium z Socjoterapii
- Podyplomowe Studium z Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Szkoła Trenerów Warsztatu Psychologicznego i Treningu Interpersonalnego – obecnie w trakcie zdobywania rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
- Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej - Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (w trakcie)
- Zawieranie kontraktu Terapeutycznego
- Praca ze sprawcami przemocy w rodzinie
- Uszkodzenia Płodu Wywołane Alkoholem - Spektrum Zaburzeń Rozwojowych Spowodowanych Alkoholem (FASD)
- Interwencja Wobec Osoby Uzależnionej - Motywowanie Do Leczenia
- Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
- Wypalenie zawodowe
- Problematyka uzależnień od substancji psychoaktywnych
- Profilaktyka i wczesne rozpoznawanie zaburzeń odżywiania u dzieci
- Wprowadzenie do pracy z klientem w kryzysie
- Praca z osobą uzależnioną od alkoholu, narkotyków i leków
- Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
- Terapia Systemowa