Oferta

Konsultacja psychologiczna

To spotkanie z psychologiem (1-3 spotkań),
podczas którego psycholog wstępnie rozpoznaje trudności/problemy,
z jakimi zgłasza się klient oraz wskazuje odpowiednie dla danego problemu formy pomocy
(np.: psychoterapia, terapia par, odesłanie do innego specjalisty).