Psychoterapia doroslych

Oferta skierowana do osób dorosłych, które pragną uzyskać pomoc w:
- problemach osobistych (np.: lękach; zaburzeniach jedzenia, snu, popędu seksualnego),
- sytuacjach kryzysowych (śmierć kogoś bliskiego, rozwód, utrata zdrowia, zdrada),
- polepszeniu swoich relacji społecznych (lęk przed oceną, trudności z nawiązywaniem i/lub podtrzymywaniem kontaktów społecznych, trudności w zaspokajaniu własnych potrzeb w relacji rodzinnej i/lub partnerskiej, brak asertywności w relacjach zawodowych).
Czas trwania terapii zależy od rodzaju zgłaszanych problemów.