Psychoterapia dzieci i mlodziezy

To sesje skierowane do dzieci i młodzieży, którzy potrzebują pomocy w zmianie pewnych zachowań, w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, w zrozumieniu trudnych sytuacji, które pojawiają się w ich życiu (np.: separacja lub rozwód rodziców), w poradzeniu sobie z doświadczeniami traumy i przemocy oraz wsparcia w niełatwym dla nich okresie życia. Czas trwania terapii zależy od rodzaju zgłaszanych problemów.